EN - FR

WAT IS TAX SHELTER
Tax shelter is een fiscale stimulans vanuit de federale overheid om de productie van audiovisuele werken aan te moedigen en op die manier de sector te stimuleren.

Dankzij de tax shelter maatregel kunnen winstmakende vennootschappen die willen investeren in de productie van audiovisuele werken, een vrijstelling krijgen van hun belastbaar gereserveerde winst ten belope van 150% van het in de audiovisuele productie geïnvesteerde bedrag.
WIE KAN INVESTEREN?
Alle Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen aan tax shelter doen, behalve:

- Ondernemingen die als hoofddoel de ontwikkeling en productie van audiovisuele werken hebben;
- Televisieomroepen
WAARIN KAN MEN INVESTEREN?
Men kan investeren in:
- Een langspeelfilm, een documentaire of een animatiefilm bestemd voor de bioscoop of televisie
- Een fictiereeks voor televisie

De productie moet door de Vlaamse, Franse of Duitse Gemeenschap erkend zijn als Europees audiovisueel werk.
HOE KAN MEN INVESTEREN?
De vennootschap sluit een raamovereenkomst met Eyeworks Film & TV Drama.

De tax shelter-investering bestaat enerzijds uit een lening-gedeelte van maximaal 40% van het geïnvesteerde bedrag. Anderzijds bestaat de investering uit een equity-gedeelte van maximaal 60% waardoor de investeerder rechten verwerft die verbonden zijn aan de productie en exploitatie van het audiovisuele werk.

Het bedrag dat men als vennootschap mag investeren is wettelijk geplafonneerd. Er is een investeringsaftrek van maximaal 50 % van de gereserveerde bedrijfswinsten.

Men kan investeren van 50.000 euro tot het wettelijke maximum van 500.000 euro.
COMMERCIËLE RETURN
Naast de fiscale incentive kan de investeerder, indien gewenst, een commerciële return verwachten voor zijn investering.
De mogelijkheid bestaat om klanten en relaties uit te nodigen voor setbezoeken, een avant-première te organiseren in aanwezigheid van de cast en crew, naamvermelding op de generiek van de productie, etc.

Eyeworks Film & TV Drama geeft haar tax shelter investeerders de kans om een marketingpakket samen te stellen, aangepast aan de wensen van het bedrijf.
NUTTIGE LINKS
- Brochure tax shelter van de FOD Financïen: www.minfin.fgov.be -> publicaties
- www.vlaamsefilm.be
- http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuurbeleid/themas/film/vlaanderen/departement/taxshelter/


Copyright © 2015 Eyeworks NV. Alle rechten voorbehouden
Privacybeleid | Algemene voorwaarden